News

พื้นเดิมเป็นลามิเนต จะปูกระเบื้องยางทับได้ใหม


🤷‍♀️
 : พื้นเดิมเป็นลามิเนต จะปูกระเบื้องยางทับได้ใหม?


🙆‍♂️ : สามารถปูทับได้เลยครับ ถ้าพื้นลามิเนตเดิมไม่ร่อน ไม่มีปลวกแทะ ไม่บวมน้ำ (ในรูปภาพจะใช้รุ่นคลิกล็อคปูทับนะครับ)
แต่จะปูได้เฉพาะรุ่นที่ไม่ต้องทากาวนะครับ เพราะถ้าใช้รุ่นทากาว ลามิเนตบวมแน่นอนคัรบ
Share: