เกี่ยวกับ บริษัท ดิโล โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ สิงหาคม 2528 โดยจดทะเบียน ชื่อ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดิโล โปรดักส์” ดำเนินกิจการ จำหน่ายและรับติดตั้งพรม ผ้าม่าน วอลเปเปอร์ รวมทั้งทำความสะอาดพรม โดยสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศเพื่อบริการให้ลูกค้าทั่วไป จนกระทั้งปัจจุบันได้มีการนำเข้าสินค้าตกแต่งเพื่อบริการให้ลูกค้าพร้อม สินค้าหลายรายการ อาทิเช่น กระเบื้องไวนิล พื้นไม้ลามิเนต หญ้าเทียม พรมทุกชนิด ฟิลม์ตกแต่งภายใน สินค้าตกแต่งภายในอื่นๆ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จนกระทั่งขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและได้ทำการจดทะเบี่ยนเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “บริษัท ดิโล โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด”

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
“เป็นเลิศในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ”

วัตถุประสงค์

พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ