News

ข้อควรระวังก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง

ข้อควรระวังก่อนติดตั้งกระเบื้องยาง

 

โดยปกติแล้ว อุณหภูมิในประเทศไทยสามารถติดตั้งกระเบื้องยางได้แบบไม่มีปัญหา แต่บางจังหวัด บางพื้นที่ บางบ้านจะมีอุณหภูมิ
ร้อน-ชื้น มากเกินไป จึงไม่เหมาะกับการติดตั้งกระเบื้องยาง แต่ถ้าอยากจะติดตั้งกระเบื้องยาง มาดูวิธีรับมือกันครับ

  • ห้องที่อากาศอบอ้าว ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก (ระวังฝนด้วยนะ ><)
  • ห้องที่อากาศเย็นและชื้นมาก ( ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศต่ำกว่า 15 ํc )

สรุป

ถ้าต้องการจะปูกระเบื้องยางจริงๆ แต่อุณหภูมิห้องร้อน-ชื้นมากๆ ให้หากระเบื้องยางรุ่นคลิกล็อค(SPC) มาติดตั้งครับเพราะรุ่น SPC จะช่วยเรื่องป้องกันความชื้น
และอากาศร้อนอบอ้าวได้ 


Share: